Paszport

Oczywistym jest, że bez niego daleko nie zajedziemy. Wiele krajów ma wymóg żeby paszport był ważny co najmniej przez 6 miesięcy od dnia wjazdu. Wszystkie informacje znajdują się na stronach rządowych.